.Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji;

Mikroorganizma adı verilen bakteriler, virüsler ve mantarlar ile protozoonlar, helmintler ve artropodları inceleyen, dar manada enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç manasına gelen bağışıklık konusunu da içine alan bir bilim dalıdır.

Tıbbi Mikrobiyoloji; Her yerde yoğun olarak bulunabilen mikroorganizmaların özelliklerinden, birbirleriyle ve canlılarla olan ilişkilerinden bahseden, bunları laboratuar ortamında inceleyen ve çeşitli yöntemlerle izole edilmesini sağlayan bilim dalı olarak da tarif edebiliriz.

Tıbbi Mikrobiyolojinin ayrıldığı alt dallar; İmmünoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Parazitolojidir.

Genel mikrobiyoloji içinde yerini alan klinik mikrobiyoloji ise bakterileri inceleyerek; genel özellikleri, laboratuar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, idantifikasyon için kullanılan besi yerleri, epidemiyoloji, korunma ve tedavi gibi ana başlıkları içerir. 

Mikrobiyoloji Laboratuarında kan, idrar, gaita, boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler kullanılır. Ayrıca hastalık belirtilerinin görüldüğü tüm vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçaları ile kullanılan tıbbi materyaller, enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılır.

İdantifiye edilen enfeksiyon etkeni bakterilere uygulanan antibiyotik duyarlılık testi ile de duyarlı olan antibiyotiklerin seçimi yapılır.

Mikrobiyolojik Testler :

-Torch testi (Toxo, Rubella, CMV, HSV)

-Salmonella, Brucella testleri

-Tümör markerleri

-Sifiliz (VDRL, RPR, TPHA)

-Hepatit Markerleri (HBV, HAV, HCV antijen ve antikorları)

-Anti-HIV ½

-ASO, CRP, RF

-İmmünglobülinler

-Otoimmünantikorlar

-ARB arama

-Gaita incelemesi

-Mantar arama

-Gaitada yumurta ve parazit incelemesi

-Boyama ve direkt preparatların mikroskobik incelemesi

-Kültürler ve bakterilerin idantifikasyonu

-Antibiyotik duyarlılık testi

-Spermogram