.DOKTORLARIMIZ

Kardiyoloji


Uzm. Dr. Kamal ISGANDAROV 

Uzm. Dr. Kamal ISGANDAROV 

Tecrübe


  • Koroner Anjiyografi, Akut Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi) Acil Tedavisi,
  • Sağ-Sol Kalp Kataterizasyonu (Kalp Boşluklarında  Basınç Ölçümlerinin Yapılması),
  • Koroner Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi,
  • Kalp Pili Takılması,
  • Kapak Hastalıklarının Tanı, Tedavi ve İzlemi,
  • Konjenital Kalp Anomalilerinin ( Kalpdeki Doğuştan Olan Delikler) Tanı , Tedavi ve  İzlemi.
  • Kalp Yetersizliği Tanı , Tedavi ve İzlemi,
  •  Kalp Hastalıklarında Detaylı Renkli Doppler Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi,
  • Kontrast Ekokardiyografi

Eğitim


  • 2004-2010   Azerbaycan Tıp Üniversitesi
  • 2013-2017  Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji ABD.

İş Tecrübesi


  • 2010-2011  Nahçıvan Kardiyoloji Dispanseri
  • 2012-2013 Nahçıvan Rehabilitasyon Merkezi
  • 2013-2017  Osmangazi Üniversite Hastanesi
  • 2017-    Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi

Üyelikler


  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil


  • İngilizce
  • RuscaHızlı Erişim

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.