.DOKTORLARIMIZ

Kardiyoloji


Uzm. Dr. Kamal ISGANDAROV 

Uzm. Dr. Kamal ISGANDAROV 

Tecrübe


 • Koroner Anjiyografi, Akut Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi) Acil Tedavisi,
 • Sağ-Sol Kalp Kataterizasyonu (Kalp Boşluklarında  Basınç Ölçümlerinin Yapılması),
 • Koroner Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi,
 • Kalp Pili Takılması,
 • Kapak Hastalıklarının Tanı, Tedavi ve İzlemi,
 • Konjenital Kalp Anomalilerinin ( Kalpdeki Doğuştan Olan Delikler) Tanı , Tedavi ve  İzlemi.
 • Kalp Yetersizliği Tanı , Tedavi ve İzlemi,
 •  Kalp Hastalıklarında Detaylı Renkli Doppler Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi,
 • Kontrast Ekokardiyografi

Eğitim


 • 2004-2010   Azerbaycan Tıp Üniversitesi
 • 2013-2017  Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji ABD.

İş Tecrübesi


 • 2010-2011  Nahçıvan Kardiyoloji Dispanseri
 • 2012-2013 Nahçıvan Rehabilitasyon Merkezi
 • 2013-2017  Osmangazi Üniversite Hastanesi
 • 2017-    Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi

Üyelikler


 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil


 • İngilizce
 • RuscaHızlı Erişim

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.