.DOCTORS

EMERGENCY


M.D. Enis Aras

M.D. Enis Aras

Experience


Karaman Toplum Sağlığı Merkezi 2016-2017

Özel Tuzla Gisbir Hastanesi Acil Servis 2016-2023

Özel Maltepe Bölge Hastanesi Acil Servis 2020-2023

Özel İstanbul Lokman Hekim Hastanesi Acil Servis 2022

Faculty of Education


2016: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Work Experience


Toplumda “Koruyucu Hekimlik ” Çalışmaları Ve Sağlık Eğitimi

Meslek Hastalıkları

İş Kazaları Ve Acil Müdahale

Acil Servis

Membership


Eskişehir Tabip Odası

Foreign Language
Quick Access

You can reach us at any time with our online services.