.Sağlık Rehberi

COVİD-19 TANI TESTLERİ


COVİD-19 TANI TESTLERİ

Yayınlanma Tarihi: 08 12 2020

Yazar: Uzm. Dr. Nevil Aykın


COVİD-19 TANI TESTLERİ

Rutinde Covid-19’un tespitinde antijen ve antikor testleri kullanılmaktadır. Antijen testleri, kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler iken; antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve/veya virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Piyasada tanı ve tarama amaçlı çok çeşitli test kiti kullanılmakta olup bunların birçoğunun Ulusal veya Uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından verilmiş onayları yoktur. Hangi testin tanı, hangisinin tarama amaçlı kullanılabileceği, doğru tanı koyabilmek için hastalığın hangi aşamasında hangi testin yapılacağı ise sağlık profesyoneli yaklaşımı gerektirmektedir.

COVID-19 tanı testlerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Laboratuvarımızda, Ulusal ve Uluslararası uygunluk belgelerine haiz test kitleri ve hassas ölçüm metotları kullanılarak duyarlı yöntemlerle yapılmaktadır.

 

PCR Testi:

PCR testi, herhangi bir belirti olmasa bile COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir antijen testidir.

Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile alınan sürüntü örneklerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak, nükleik asit amplifikasyonu yolu ile Covid-19 virüs RNA’sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır.

Hastanemizde bu test Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş PCR laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

PCR testi genellikle 3- 4 saatte sonuçlanır. Ancak laboratuvar şartları, yoğunluğa göre veya testin tekrarlanması gerekebileceğinden bu süre 1 güne kadar uzayabilmektedir.

PCR testi COVID-19 için bugün bilinen en güvenilir tanı testidir.

 

Hızlı Antijen Testleri:

Burun ve/veya boğazdan bir çubukla alınan sürüntü örneklerinde virüsün dış yüzeyindeki proteinleri tespit eder. (kart test) 15 dk da sonuçlanır. Bu testler daha ucuz ve hızlıdır ancak PCR testine göre daha az duyarlıdır ve 'yalancı negatif’ sonuç verebilir Yalancı negatiflik, kişi virüsle infekte olduğu halde, test sonucunun negatif olarak bulunmasıdır.

Bu nedenle özellikle koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin hızlı test sonuçları negatif olsa bile, PCR testi ile teyit alınması önerilmektedir.

 

Antikor Testi:

IgM antikorları, virüs bulaştıktan sonra ilk iki hafta içerisinde semptomların görülmeye başlaması ile birlikte, bağışıklık sisteminin erken evre yanıtını göstermektedir. 7. günden itibaren pozitifleşmektedir.

IgG tipi antikorlar 11- 14’ünci günden itibaren pozitif çıkmakta ve COVID-19’a yol açan virüse karşı vücudun bağışıklığını göstermektedir. Bu pozitiflik genellikle birkaç ay tespit edilebilir. Covid-19 IgG antikorlarının sürekliliği geçmişte enfekte olup, iyileşen ve muhtemelen bağışıklık kazanan kişilerin tespit edilmesine olanak tanır.

Laboratuvarımızda otonalizörlerde ve referans yöntemlerle kan numunesinde Covid -19 virüsü Spesifik IgM ve IgG antikorları ölçülmektedir. Test verildiği günde sonuçlanmaktadır.

Antikor test kitlerimiz ve analizör FDA ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

Elisa ve benzeri yöntemlerle yapılan antikor testlerinin hassasiyet ve doğruluğu parmaktan alınan hızlı antikor testlerine (kart test, hızlı antikor testi vb ) göre yüksektir.

 

Hızlı Antikor Testleri:

Parmaktan ya da damardan alınan kan numunesi ile kart test denilen bir yöntemle, bir cihaz gerekmeden, el ile yapılmakta, 10-15 dakikada Pozitif/Negatif olarak sonuçlanmaktadır.

Hastalık başladıktan sonra, kanda koruyucu antikorların (IgM ve IgG) ortaya çıkıp çıkmadığını göstermektedir. Antikor testlerinin doğru sonuç verip vermediği duyarlılık ve özgüllük oranlarına göre değerlendirilmektedir. Türkiye’ye gelmiş olan özellikle Çin kaynaklı test kitleri tavsiye edilmemekte; antikor testi yapılırken hangi kitin kullanıldığının büyük önem arz ettiğinin altı çizilmektedir.

Bu testler Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilmemektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Hızlı Erişim

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.