.Sağlık Rehberi

TİROİT KANSERİ FARKINDALIĞI


TİROİT KANSERİ FARKINDALIĞI

Yayınlanma Tarihi: 02 09 2019

Yazar: Op. Dr. Kayıhan Çağlar


Tiroit kanserleri; İyi Diferansiye Tiroit Kanserleri, Medüller Tiroit Kanseri ve Anaplastik Tiroit Kanseri olmak üzere üç ana gruba ayrılır. En sık görülen İyi Diferansiye Tiroit Kanserleri grubudur ve tüm tiroit kanserlerinin yaklaşık %95’ini oluşturur. Kendi içerisinde papiller, folliküler ve hurthle hücreli olarak üç alt gruba ayrılır. Tedavisi; etkili ve yeterli cerrahi tedavi, düşük risk grubu dışındakilerde halk arasında atom suyu veya atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot ablasyon tedavisi ve yaşam boyu tiroit hormon ilacı ile TSH baskılama tedavisinden ibarettir.
Tiroit Bezi Nedir? Vücudun   Neresinde   Bulunur?
Tiroit bezi; boyunda, soluk borusunun her iki yanına yerleşmiş, sağ ve sol lob olarak adlandırılan iki ayrı bölüm ile bunları birleştiren ve isthmus adı verilen bir köprüden oluşan, şekil itibarıyla kelebeği andıran bir salgı bezidir. Önden bakıldığında çene altında yer alan ve erkelerde daha belirgin görülen halk arasında ’adem elması’ olarak adlandırılan kıkırdaktan oluşan çıkıntının hemen altındaki bölgede bulunur ve yutkunmakla aşağıya yukarıya hareket eder.
Tiroit bezi, en küçük yapı birimi olan folliküler hücrelerinden T3 ve T4 hormonlarını, parafolliküler hücrelerinden ise Kalsitonin adı verilen hormonu yaparak kan dolaşımına verir. T3 ve T4, vücut metabolizmasını düzenleyip hızını kontrol ederler. Kalsitonin ise artmış kan kalsiyumunun kemiğe geçişini sağlayarak kan kalsiyumunu düşürürken kemiği sertleştirir.
Tiroit Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Tipik başvuru nedeni, genellikle ağrısız tiroit nodülüdür. Tiroit nodülleri kendi kendine veya başka bir hastalık için yapılan muayene ve tetkiklerde tesadüfen ortaya çıkabilir. Bu durum iyi huylu tiroit nodülü olan hastalardan daha farklı değildir. Bununla birlikte bazı özgün bulgular vardır ki tiroit kanseri şüphesini kuvvetlendirir. Bu belirtiler, tiroit kanseri yandaş yapılara baskı yaptığında veya yayıldığında ortaya çıkar. Endişe verici bu haller; soluk borusu içerisinde bulunan ses tellerine uyarı götüren ses sinirlerine sataşma olduğunda ses kısıklığı, yemek borusunun etkilenmesine bağlı yutma güçlüğü ve soluk borusuna gerçekleşen baskı ya da kanser sataşması sonucunda nefes darlığı veya ıslık sesine benzer solunum sesleri, nadiren de boyun ağrısı olarak sıralanabilir.
Tiroit Kanserine Neden Olan Etmenler Nelerdir?
Tiroit kanseri, salgı bezleri arasında %92 oranında en sık görülen kanserdir. Bununla beraber vücutta görülen tüm kanser vakaları içerisinde yüzde 1'den azını oluşturmaktadır. Aynı zamanda tedaviye en olumlu cevap veren kanser türü de tiroit kanseridir. Toplumumuzda günümüzde tiroit kanseri sayısının arttığına dair yaygın kanaat mevcuttur. Yapılan bir çalışmada bu artışta, teknolojinin ilerlemesi ile tanı yöntemlerinin gelişmesinin ve hekime ulaşabilmenin kolaylaşmasının tiroit kanseri tespitini kolaylaştırdığı gerçeği %60'larda etkili olmuş iken; geçmişe nazaran tiroit kanseri oranının gerçekten %40 arttığı saptanmıştır. Bunun da sorumlularının; genetik yatkınlık, iyot yetersizliği, radyasyon, obezite ve sigara olduğu söylenmektedir.
Tiroit Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Tiroit kanseri tedavisinin en etkili yöntemi cerrahidir. En güvenilir olanı ise tiroit bezinin tamamen çıkartılmasıdır. Bu yöntem, hem tekrarlama ihtimalini azaltmakta hem de ameliyattan sonra yapılacak radyoaktif iyot tedavisinin etkinliğini en üst düzeye çıkartmaktadır. Operasyon öncesi ya da cerrahi sırasında boynun ön, yan veya arka bölümle-
rindeki lenf bezlerinde kanıtlanmış bir kanser sıçraması söz konusu ise o bölge lenf bezlerinin tamamen çıkartılması gerekecektir. Kanıtlanabilir lenf bezi sıçraması olmasa da; tümör çapının 3-4 cm üzerinde olması, kötü histolojik alt tipin tespiti, komşu yapılara yayılma, ailede tiroit kanseri öyküsü bulunması, geçmişte baş-boyun bölgesi radyasyona maruz kalma hikayesinin olması, 20’den küçük ya da 45’den büyük yaş gibi yüksek risk faktörlerinin mevcut  olması hallerinde, koruyucu olarak boyun ön bölgenin etkilenen taraf lenf düğümü çıkarılması önerilmektedir.
Vücudun diğer kanserlerin aksine cerrahi den uzun yıllar sonra tekrarlama gelişebileceğinden hastaların yaşam boyu gözlem altında tutulmaları gereklidir. Bu türden ameliyatlar, tiroit kanseri konusunda deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Tiroit cerrahi sonrasında görülebilen ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi komplikasyonlar deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde en aza inmektedir. Şen ve esen kalınız.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Hızlı Erişim

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.