.Sağlık Rehberi

Koronavirüs (Covid-19) Sık Sorulan Sorular


Koronavirüs (Covid-19) Sık Sorulan Sorular

Yayınlanma Tarihi: 26 03 2020

Yazar: Uzm. Dr. Nevil Aykın


Yeni Koronavirüs Nedir ?

Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Yeni Koronavirüs Hastalığı’na (COVID-19) sebep olur. Bu hastalık yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

Koronavirüsler (CoV) tek zincirli RNA’ya sahip, zarflı, yüzeyinde protein çıkıntıları olan büyük bir virüs ailesidir. Hafif ve orta derecede şiddetli solunum yolu hastalıkların yanı sıra MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu), SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) gibi şiddetli seyreden hastalıklardan da sorumludur.

Yeni Koronavirüs nasıl bulaşır ?

COVID-19, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır.  

 Koronavirüs enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

Kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır.  

Koronavirüs enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek virüse karşı etkili bir ilaç var mıdır?

Bu hastalık için geliştirilmiş bir ilaç yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.  

 Antibiyotikler koronavirüs enfeksiyonunu önleyebilir mi veya tedavi edebilir mi?

Hastalığın etkeni bir virüs türüdür (SARS-CoV-2). Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.  

Koronavirüsün kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?

Virüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

Koronavirüsün neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

Hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.  

Koronavirüs kimleri daha fazla etkiler?

Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve diyabet, astım, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir. 

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'un Yayılmasını Önleme Konusunda Yaptığı Çalışmalar Nelerdir ?

- Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı yakından takip edilmektedir.
- Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
- 7/24 çalışma esasına göre ekipler oluşturulmuştur.
- Dünya Sağlık Örgütünün önerileriyle paralel olarak gerekli önlemler alınmıştır/alınmaktadır.
- Havalimanları ve deniz giriş noktaları gibi stratejik bölgelerde önlemler alınmış, hastalık şüphesi varlığında yapılması gerekenler belirlenmiştir.
- Hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleriyle ilgili bir rehber hazırlanmıştır. Tespit edilen vakalara yönelik yönetim algoritmaları oluşturulmuştur ve ilgili tarafların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Rehber sürekli güncellenmektedir.

Termal kamera ile tarama uygulaması yeterli bir tedbir midir?

Termal kameralar, ateşi olan kişileri tespit etmek ve diğer kişilerden ayırarak hastalık taşıyıp taşımadıklarına yönelik ileri incelemeleri yapmak amacıyla kullanılır. Elbette o esnada ateşi olmayan hasta kişileri veya henüz kuluçka evresinde olup hastalanmamış kişileri bu şekilde tespit etmek mümkün değildir. Ancak tarama amacıyla kullanılabilecek hızlı ve daha etkili başka bir yöntem henüz bulunmadığından tüm ülkeler, termal kameraları kullanır. Termal kameralara ek olarak riskli bölgeden gelen yolculara uçaklarda farklı dillerde bilgilendirme yapılır, pasaport noktalarında yabancı dillerde hazırlanmış bilgilendirme broşürleri dağıtılır.

Covid-19'un Aşısı Var mıdır ?

Hastalık için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Ülkemizde ve dünyada aşı geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Covid-19'dan Korunmak için Neler Yapılmalıdır ?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya/önlemeye yönelik öneriler, COVID-19 için de geçerlidir.
- El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
- Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır.
- Özellikle hasta insanlarla veya bu insanların çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır.
- Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır.
- Mümkünse kalabalık yerlere ve hasta yoğunluğunun fazla olması nedeniyle sağlık merkezlerine gidilmemelidir. Gidilmesi gerekiyorsa diğer kişilerle temas en aza indirilmelidir.
- Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.
- Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve kesimevleri gibi hastalığı bulaştırma açısından riskli alanlarda bulunulmamalıdır.
- Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Kargo ile Gelen Paket veya Ürünlerden Covid-19 Bulaşma Riski Var mıdır ?

Virüsler cansız ortamlarda kısa süre sonra ölmektedir. Bu nedenle mektup veya kargo paketlerinden COVID-19 bulaşması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve ECDC’nin bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu virüsü taşıyan kişi ile yakın temastır. Kargoyu getiren kişiyle yakın temas edilmemeli, paket alındıktan sonra eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır.

Burnunuzu tuzlu suyla yıkamak yeni koronavirüs (Covid 19) enfeksiyonunu önleyebilir mi?

Burnu tuzlu suyla yıkamanın COVID-19’dan korunmaya faydası olacağı düşünülmemektedir.

Sirke kullanımı yeni koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi?

Sirke kullanmanın COVID-19’dan korunmaya faydası olacağı düşünülmemektedir.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde “COVID-19 Halka Yönelik Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı yazısından alınmıştır.

Güncelleme Tarihi : 16.11.2020

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Hızlı Erişim

Çevrimiçi hizmetlerimizle bize her an ulaşabilirsiniz.